Vluchtelingenbeleid in de 19de en 20ste eeuw, een terugblik.

Dit nummer van het BTNG brengt een synthese van het historisch onderzoek naar vluchtelingen en het Belgische vluchtelingenbeleid. De vluchteling als categorie van het vluchtelingenbeleid hoort men te onderscheiden van de vluchteling als sociologische categorie. Niet alle vluchtelingen worden (h)erkend. Het vluchtelingenbeleid is tot nu vooral als een politieke beslissing van de centrale overheid onderzocht, maar ook de uitvoerende instanties en de vluchtelingen zelf horen bij de analyse van het beleid betrokken te worden.