Een geïnstitutionaliseerd vluchtelingenbeleid in volle beweging (1944-2010).

Het Belgische vluchtelingenbeleid was gedurende meer dan een halve eeuw ingebed in het internationaal vluchtelingenregime op basis van de Conventie van Genève. Ondanks deze vaste basis onderging het vluchtelingenbeleid ingrijpende veranderingen in de zin van een universalisering, juridisering en Europeanisering van de vluchtelingenbescherming, terwijl tegelijkertijd ook afweermaatregelen tegen ongenode immigranten, waaronder vluchtelingen werden uitgebouwd.