België en Nederland tussen twee Wereldoorlogen. Nationale gevoelens en botsende ambities.