Sociaal-professionele stratificatie in steden tijdens het Ancien Régime. Problematiek en aanpak via clusteranalyse.