Rekenkunde van het leed. "Hou jij je mond maar, ik was in Auschwitz".

De extremiteit van een ervaring is niet meetbaar. Hoe alledaags en begrijpelijk het ook moge zijn, men kan én mag mensen de mond niet snoeren met een groter leed. Het zich laten voorstaan op een erger leed houdt ongewild een devaluatie in van andermans leed.