Mutualiteiten en ziekteverzekering in België, 1886-1914.

In dit onderzoek worden de wortels van de ziekteverzekering in België onder de loep genomen. De door de overheid gevoerde sociale politiek tussen 1886 en 1914 wordt nader onderzocht. Door de debatten en discussies van de toenmalige elite te analyseren, worden de verschillende standpunten, de tegenstellingen en belangencoalities binnen de sociale politiek blootgelegd.