New Economic Geography als bedrijfshistorische invalshoek: de transformatie van de kanaalzone ten noorden van Brussel tot een industriegebied in het interbellum.

De kanaalzone evolueert tijdens het interbellum van een agrarisch gebied tot een belangrijk industrieel complex. De New Economic Geography biedt een interessant verklaringskader om de invloed van diverse factoren zoals verschuivingen in de internationale handel, verbeteringswerken aan het kanaal en nieuwe bedrijfsorganisatorische theorieën op de vorming van het industriegebied te begrijpen.