Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LI, 2021, 1-2

2021 1-2

Dit eerste (dubbelnummer) van 2021 is een volledig Engelstalig themanummer over de heropbouw en de herinneringspraktijken in en rond Ieper na de Eerste Wereldoorlog. Onder gastredacteuren Matthew Haultain-Gall en Delphine Lauwers, publiceert dit nummer zes artikelen over onder meer de demografische impact van de oorlog op Ieper, de tribunalen van oorlogsschade, de heropbouw en de collectieve herinnering. Het nummer telt ook twee debatbijdragen, waaronder een interview met Piet Chielens en Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum. Voorts in dit nummer ook nog boekrecensies en doctoraatsignalementen (niet in het Engels). Dit rijke en diverse nummer is nu reeds verkrijgbaar via CegeSoma of hilde.keppens@arch.be. De digitale inhoud wordt na de zomer aan deze website toegevoegd.

Articles

Debat

Recensies