Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVIII, 2018, 1/2

2018 1/2

Dit Engelstalige themanummer, het vijfde in zes jaar tijd, omvat zes artikelen over de geschiedenis van Congo tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan de grondslag van deze uitgave ligt het symposium ‘Une guerre oubliée? Les colonies d’Afrique Centrale dans la Premières Guerre mondiale’, georganiseerd aan de Université Saint-Louis te Brussel in december 2014. De gastredacteurs zijn Enika Ngongo, Bérengère Piret en Nathalie Tousignant.

Voor de herdenkingen in 2014 kende de Belgische geschiedschrijving een achterstand wat betreft de koloniale gebieden en hun bevolkingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Het lijkt echter dat de vierjarige herdenkingscontext van ’14-’18 door diverse onderzoekers is aangegrepen om deze achterstand in te halen. In deze uitgave komt een brede waaier aan onderwerpen aan bod. Zoals bijvoorbeeld oorlogsgeweld en de koloniale ervaringen van Congolese soldaten of de Belgische militaire operaties in Duits Afrika. Dit themanummer zal hopelijk een positief effect hebben op de geschiedschrijving over Belgisch Congo tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De volledige inhoud van dit nummer is online toegankelijk vanaf mei 2019 !

Articles