Retour à l’intime : les familles belges séparées par la Deuxième Guerre mondiale. Regards d’enfant.

Met het eerste artikel zitten we meteen in het hart van de Tweede Wereldoorlog. Laurence Van Ypersele (hoogleraar Université catholique de Louvain), Camille Berny (assistent Hedendaagse Geschiedenis en Methodologie aan dezelfde universiteit) en Gauthier Godart (lid van het Centre d’Histoire du Droit et de la Justice (CHDJ) aan dezelfde universiteit) schreven samen een artikel waarin ze 53 interviews gebruiken als bron om de traumatische impact van oorlog op kinderen te evalueren.

Avec le premier article, nous nous penchons sur la Seconde Guerre mondiale. Laurence Van Ypersele (professeur), Camille Berny (assistante en histoire contemporaine et méthodologie) et Gauthier Godart (membre du Centre d'Histoire du Droit et de la Justice - CHDJ), tous trois de l'Université catholique de Louvain, ont conjointement rédigé un texte dans lequel ils utilisent 53 interviews comme sources pour évaluer l'impact traumatique de la guerre sur les enfants.