“Een menschenleven voor een konijntje”: de Belgische Werkliedenpartij en de politiek van de jacht, 1894-1936.

Dit artikel staat stil bij de positionering van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) op het strijdtoneel van de jacht. Het legt de focus op de periode 1894-1936, vanaf de aanloop naar de eerste verkiezingen met algemeen meervoudig stemrecht voor mannen tot en met de aanzienlijke contraventionalisering van jachtmisdrijven onder BWP-justitieminister Eugène Soudan. De politieke democratisering, sociale emancipatie en verschuivende sociale machts- en eigendomsverhoudingen maakten van de jacht toen het onderwerp van een politieke strijd. De keuze voor de BWP is ingegeven doordat expliciet de dialoog wordt aangegaan met een artikel dat in het begin van de jaren 1970 in de eerste jaargangen van BTNG/RBHC werd gepubliceerd. Jan Craeybeckx’ De agrarische depressie van het einde der 19de eeuw en de politieke strijd om de boeren was nog duidelijk geconcipieerd vanuit een veeleer klassieke politiek-historische benadering. Vanuit een sociaalhistorische benadering van de jacht als politiek strijdtoneel worden enkele van zijn conclusies in dit artikel na ruim vier decennia in een ander licht geplaatst.