Els Witte, Jan De Groof & Jeffrey Tyssens (dir.), Le Pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge / Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Louvain/Bruxelles, Garant/VUB,

2001 9