Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 9 - 2001

2001 9

  Biografieën

 • Michel Dumoulin, Mark Van den Wijngaert & Vincent Dujardin, Léopold III [Questions à l'Histoire], Bruxelles, Éditions Complexe, 2001.
 • Gaston Durnez, Felix Timmermans. Een biografie, Tielt, Lannoo, 2001.
 • Goldfried Kwanten, August-Edmond De Schryver 1898-1991. Politieke biografie van een gentleman-staatsman, [Kadoc-Studies, XXXVII], Leuven, Universitaire Pers, 2001.

  Culturele geschiedenis

 • Christian De Borchgrave, Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap, Averbode, Altiora, 2001.
 • Harry Van Velthoven & Jeffrey Tyssens, Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds (1851-2001), Gent, Willemsfonds Algemeen Bestuur i.s.m. Liberaal Archief, 2001.
 • Edward De Maesschalck & Luc Vints, Davidsfonds 1875-2000, Leuven, Davidsfonds.KADOC, 2000.

  Politieke geschiedenis

 • Marc Galle & Sylvain Loccufier (red.), Facetten von honderd jaar politieke, economische en sociale geschiedenis. Herdenking geboorte Achiel Van Acker 1898-1998, Brussel, VUBPress, 2000.
 • Gerd-Rainer Horn & Emmanuel Gerard (dir.), Left Catholicism. Catholics and Society in Western Europe at the Point of Liberation (1943-1955), [Kadoc-Studies, 25], Louvain, Leuven University Press, 2001.

  Sociale geschiedenis

 • Dieter Nelles, Widerstand und internationale Solidarität. Die Internationale Transportarbeiter Föderation (ITF) im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Essen, Klartext Verlag, 2001.

  Geschiedenis van het l'antisemitisme

 • Guy Jucquois & Pierre Sauvage, L'invention de l'antisémitisme racial. L'implication des catholiques français et belges (1850-2000), [Sciences et enjeux, II], Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2001.
 • Lieven Saerens, Vreemdelingen in een werelstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking, Tielt, Lannoo, 2000.

  Schoolstrijd en vrijzinnigheid

 • Fabrice Maerten, Jean-Pierre Nandrin & Laurence van Ypersele (dir.), Politique, imaginaire et éducation. Mélanges en l'honneur de Jacques Lory, [Cahiers n°s 13-14 du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2000.
 • Els Witte, Jan De Groof & Jeffrey Tyssens (dir.), Le Pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge / Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Louvain/Bruxelles, Garant/VUB, 1999.

  Des twee wereldoorlogen

 • Eddy De Bruyne, La collaboration francophone en exil. Septembre 1944-mai 1945, Housse, Eddy De Bruyne éditeur, 1997.
 • Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, [Kadoc-Studies, XXII], Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 2000.
 • W.J.M. [William James Millar] Mackenzie, The secret history of SOE: the Special Operations Executive, 1940-1945, Londen, St. Ermin's Press, 2000.
 • Marion Schreiber, Stille Rebellen. Der Überfall auf den 20. Deportationszug nach Auschwitz, Berlin, Aufbau-Verlag, 2000.

Articles

Book reviews

Chronique - Kroniek