Toelichting bij het artikel "Het belang en de betekenis van de oorlog voor het Belgische omroepbestel"