"Ein neues Thier in den Weinbergen des deutschen Geistes" 'Rhinoxera' als anti-antisemitischer Neologismus in Nietzsches 'Der Fall Wagner'.

In het kader van de psychobiografische analyse van Friedrich Nietzsche wordt één dimensie uit zijn familieroman onderzocht. Zijn relatie tot Richard Wagner is de vierde dimensie in deze familieroman, naast het Poolse prinsenfantasme en de Goethe- en Napoleonidentificaties. Nietzsches neologisme 'Rhinoxera' in Der Fall Wagner (1888) wordt eerst geplaatst in zijn concrete historische context en daarna geduid als anti-antisemitische vokabel in de polemiek tegen Wagners Bayreuther Blätter, meer bepaald tegen zijn antisemitische zwager Bernhard Förster die in Wagners tijdschrift een artikel had gepubliceerd, waarin hij de joden als parasieten brandmerkte.