'Den ouden luijster is verdwenen'. Geschiedenis, herinnering en verlies bij Jan Baptist Van der Straelen (1792-1817).

Voor de behoudsgezinde Antwerpse historicus Jan Baptist Van der Straelen was het verwoestende werk van de tijd een voortdurende preoccupatie. Aan de hand van de kroniek die hij samen met zijn vader bijhield tussen 1770 en 1817, wordt gepeild naar het effect van de Franse periode op het tijdsbesef van deze auteur. Leidden de revolutionaire vernieuwingen tot een breuk in zijn verhouding tot het verleden of weerstond zijn geschiedopvatting de revolutionaire storm ?