'Weemoedig als een kind, maar sterk als een man'. Beelden van mannelijkheid in West-Vlaamse katholieke prijsboeken uit de late negentiende eeuw.

Op basis van een analyse van de ideaalbeelden gepropageerd in laatnegentiende-eeuwse prijsboeken wordt onderzocht wat een West-Vlaamse scholier moest doen en denken om voor een goede katholieke (jonge)man door te gaan. Mannelijkheid, ook begrepen als het proces van manwording, staat hierbij centraal.