De gekwantificeerde prosopografie in de historiografie van het Derde Rijk. Terugblik, evaluatie en toekomstperspectieven.