Een blinde vlek van de sociale geschiedenis? De strijd van vakbonden en werkgeversorganisaties om de kaders (1945-1974)

Dit artikel houdt het midden tussen politieke geschiedenis en sociale geschiedenis, met een analyse van de strijd tussen vakbonden en werkgeversorganisaties tussen 1945 en 1974 om de zogenaamde ‘kaders’, een nieuwe groep van professionele technici (zoals ingenieurs) en managers die in de jaren 1950 en 1960 een centrale sturende rol gingen opnemen in de organisatie van de sociale arbeidsverhoudingen. Vanuit de machtsstrijd tussen vakbonden en werkgevers rond de controle op deze kaders, onderzoekt dit artikel welke grote maatschappijvisies over arbeid en economie hier in botsing kwamen.