De specificiteit van het "verzuilingsproces" langs vrijzinnige zijde. De inbreng van de historische dimensie.