Het liberaal staatsinterventionisme in de 19de eeuw. Een concreet geval : de oprichting van de A.S.L.K. ...