De liberale partij en de schoolkwestie. De rol van het congres van 1932.