De exclusieve natiestaat. Pleidooi voor een constructivistische benadering van nationalisme en nationale identiteit.

Veel historisch nationalisme-onderzoek wordt geteisterd door conceptuele vaagheid. In dit artikel wordt getracht aan dat euvel te ontsnappen door bij het definiëren van het natiebegrip een ontologisch constructivisme met een methodologisch deconstructivisme te combineren.