Een Belgische "Sonderweg"? De sociopolitieke agenda van het ondernemingssyndicalisme (1937- 1959).

Dit artikel toetst de "Works council"-typologie van J. Rogers en W. Streeck aan de Belgische casus. Tevens wordt onderzocht of er in het België van de jaren vijftig al sprake kan zijn van een "Fordistisch compromis" ("Régulation"-school).