Een twee-eiige tweeling? De institutionele scheiding tussen het federale 'sociale' en het 'economische' overleg (1944-1983).

In België bestaan er op het federale niveau afzonderlijke instellingen voor het sociale en het economische overleg. Die dubbelstructuur dateert uit de periode 1944-1952. Nadien echter werd het naast elkaar bestaan van de CRB en de NAR, de nationale adviesorganen voor respectievelijk economische en sociale vraagstukken, herhaaldelijk als problematisch ervaren. Tussen hun oprichting en een samenwerkingsakkoord dat in 1983 werd gesloten, lagen eindeloze discussies en maar liefst vier concrete pogingen tot samensmelting. Dat is niet verwonderlijk: het 'sociale' en het 'economische' zijn immers nauw met elkaar verweven. Desondanks is de oprichting van een Sociaal-Economische Raad nooit door de besluitvorming geraakt. Behalve het behoud van machts- en invloedssferen, hielden strategische overwegingen de scheiding in stand. Vooral de rechtervleugel van het ABVV vreesde dat in een Sociaal- Economische Raad economische maatstaven het sociale overleg zouden conditioneren. Liever dan rekening te houden met de taal der cijfers, wilde zij de materiële lotsverbetering van de arbeider afdwingen op basis van de stevige machtspositie die de vakbeweging bekleedde