Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XLII, 2012, 1

2012 1

Dit nummer bevat vier artikelen, over Lumumba vóór de Congolese onafhankelijkheid, de Duitse ondernemer Erich Reitz in bezet België tijdens WOII, over de staking in 1970 in de Michelin fabriek te St-Pieters-Leeuw en over de onderwijsplannen van Lepold Flam.

Articles