Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVII, 2017, 2-3

2017 2/3

Dit dubbelnummer bevat zes artikelen over uiteenlopende onderwerpen: de jachtpolitiek (1894-1936) van de BWP, de gerechtelijke vervolging van verklikkers na WO I, de sociale economie in Vlaanderen, filmvertoningen in de Vlaamse Holebibeweging (1970-1990), folkloristische militaire parades in Wallonië, en Duitstalige radio-uitzendingen (1965-1974). Naast de rubriek doctoraatsonderzoek en recensies, bevat het nummer ook een debatrubriek over ‘The History Manifesto’ en ‘Big Data’ met Christophe Verbruggen, Ramses Delafontaine, Fien Danniau, Sally Chambers  (UGent) en Pieter Lagrou, Delphine Lauwers & Ornella Rovetta (ULB). Dit is de volledige inhoudstafel.

Articles