Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XLIV, 2014, 1

2014 1

In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een brede waaier aan politieke en economische thema's van het interbellum tot de jaren 1980. Volgende onderwerpen komen aan bod: Kamerdebatten over taalgebruik in bestuurszaken en de wet van 1932 ; Belgisch-Hongaarse diplomatieke relaties in het interbellum ; de ontwikkeling van het Vlaamse economische beleid van 1930 tot 1959 ; een analyse van liberale en socialistische partijprogramma's in Vlaanderen vanaf de jaren 1960.    

Articles