Verklikkers in Duitse dienst in Antwerpen en hun gerechtelijke vervolging na de Eerste Wereldoorlog

Dit artikel onderzoekt de activiteiten van verklikkers in Duitse dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en hun vervolging door het Belgisch gerecht na de Wapenstilstand. Als bronnenbasis worden strafdossiers van verdachte verklikkers gebruikt, afkomstig uit de archieven van het parket en de correctionele rechtbank van Antwerpen en het Hof van Beroep van Brussel. Op die manier werd een divers corpus samengesteld van geseponeerde, buiten vervolging gestelde en gevonniste zaken. De strafdossiers van deze verklikkers werden gebruikt om achtereenvolgens hun activiteiten, profiel en naoorlogse vervolging te analyseren. Eerst wordt aangetoond dat deze verklikkers werden ingezet voor zeer specifieke taken: het bestrijden van woeker en smokkelhandel, het onderscheppen van zogenaamde passeurs die de grens trachtten over te steken en het ondervragen van medegevangenen om bekentenissen uit te lokken. In het tweede deel wordt het profiel van deze verklikkers vergeleken met dat van gelegenheidsverklikkers. Het derde deel van het artikel belicht de vervolging van verklikkers in Duitse dienst door het Belgisch gerecht vanuit verschillende invalshoeken. Zowel het vervolgingsbeleid van justitie, de preoccupaties van sociale groepen binnen de Belgische bevolking, als de verdedigingsmiddelen van de verdachten komen hierbij aan bod.