Godsdienst en geboorte bij rurale protestanten en katholieken in Oost-Vlaanderen (1846-1910).

In deze bijdrage wordt het demografisch gedrag van verschillende religieuze groeperingen voor het eerst onderzocht in België. Concreet wordt de invloed van godsdienst op de daling van de vruchtbaarheid tijdens de periode 1846-1910 onderzocht in de protestantse gemeente Korsele en het katholieke dorpje Paulatem. Met behulp van de gezinsreconstructie worden de directe determinanten van de vruchtbaarheid op een descriptieve en multivariate wijze geanalyseerd.