Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 6 - 1999

1999 6

 Biografieën

 • Michel Dumoulin, Spaak, Brussel, Uitg. Racine, 1999.
 • Evrard Raskin, Prinses Lilian. De vrouw die Leopold III ten val bracht, Antwerpen/Baarn, Houtekiet, 1998.
 • Lode Wils, De Messias van Vlaanderen. Frans Van Cauwelaert 1880-1910, Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1998.

  Culturele geschiedenis

 • Marnix Beyen, Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel, Antwerpen/Baarn, Houtekiet, 1998.
 • Marc Depaepe, De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit in de voorbije 250 jaar, Louvain/Amersfoort, 1998.
 • Jo Tollebeek, Georgi Verbeeck & Tom Verschaffel (red.), De Lectuur van het verleden. Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan Reginald de Schryver, (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, series A / vol. 24), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998.

  Migratie

 • Anne Morelli (éd.), Les émigrants belges. Réfugiés de guerre, émigrés économiques, réfugiés politiques ayant quitté nos régions du XVIème siècle à nos jours, Brussel, EVO, 1998.

  Politieke geschiedenis

 • Véronique Laureys, Mark Van den Wijngaert, Luc François, Emmanuel Gerard, Jean-Pierre Nandrin & Jean Stengers (dir.), L'histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1895, Bruxelles, Racine, 1999.
 • H. Peemans-Poullet (éd.), La démocratie à l'épreuve du féminisme. Actes du colloque, Bruxelles, 13 et 14 mars 1998, Brussel, Université des Femmes, 1998.

  Natie en nationalisme

 • Jacques Lemaire & André Miroir (dir.), La Belgique et ses nations dans la nouvelle Europe, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1997.
 • Luc Pauwels, De ideologische evolutie van Joris van Severen (1894-1940). Een hermeneutische benadering, Ieper, Studie- en Coördinatiecentrum Joris van Severen, 1999.
 • Luc Pauwels (ed.) & Pieter Jan Verstraete, Vlaamsche macht. In herinnering aan Lode Claes (1913-1997), (TeKoS-reeks nr. 7), Wijnegem, Delta Stichting, 1998.
 • Patrick Pasture & Johan Verberckmoes (ed.), Working-Class Internationalism and the Appeal of National Identity: Historical Debates and Current Perspectives on Western Europe, Berg, Oxford/New York, 1998.

  Tweede Wereldoorlog

 • August De Schryver, Oorlogsdagboeken 1940-1942 (Met een inleiding en commentaar over de Belgische ministers in Frankrijk en Londen door Herman Van Goethem), Tielt, Lannoo, 1998.
 • Fabrice Maerten, Frans Selleslagh & Mark Van den Wijngaert (dir.), Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des catholikques belges sous l'occupation, Gerpinnes, Quorum, 1999.
 • Bjorn Rzoska, Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het kamp van Lokeren, Leuven, Uitg. Davidsfonds.
 • Gie van den Berghe, Flossenbürg: een vergeten concentratiekamp. Een ooggetuigenverslag van Léon Calembert, Brussel, VUBPress, 1999.

  Militaire geschiedenis

 • Petra Gunst, Armand Philips & Benoît Verhaegen, Une saison en Corée. Du 'Kamina' à l'Imijn, Bruxelles, Racine, 1999.

Articles

Other articles

Book reviews