Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XLIII, 2013, 2/3

2013 2-3

Dit dubbelnummer (nr. 2-3) bevat zes artikelen, over de 19de eeuw, het Interbellum en de periode na WOII. De behandelde thema's zijn zeer divers: van socio-economische en politieke geschiedenis, culturele- en koloniale geschiedenis.

Dit dubbelnummer bevat ook diverse rubrieken, waaronder 'Debat' (in dit nummer over het In Flanders Fields Museum en Kazerne Dossin). Daarnaast bevat dit ook de rubrieken doctoraten en recensies.

 

 

Articles

Debat

PHD Research

Recensies