Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XLIV, 2014, 4

2014 4

Dit nummer bevat vier artikelen : over de Belgische betrokkenheid in de Krimoorlog (1853-56), smokkel in het Noorden van de kolonie Congo op het einde van de negentiende eeuw, de evolutie naar multilateralisme in de Belgische diplomatie na de Tweede Wereldoorlog en etnisch ondernemerschap bij migranten in de stad Gent (1960-80). Dit nummer bevat ook diverse rubrieken, waaronder recensies van Engelstalige werken, een overzicht van de recensies en doctoraatsabstracts opgenomen in het dubbel nummer 2014.

Articles

Other articles

PHD Research

Recensies