Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XLV, 2015, 2/3

2015 2/3

Dit dubbel nummer bevat zeven artikelen over allerlei aspecten van de Belgische geschiedenis, van de 19de tot het einde van de 20ste eeuw, gaande van het migratiebeleid, Congo, Trostkisme, verzet in WOII, de koningskwestie, evolutie van pensioenen en de Flamenpolitik. Dit nummer bevat tevens een debatrubriek over de herdenking van 200 jaar Waterloo, een uitgebreid overzicht van recente doctoraten en een rijke oogst aan recensies.

Articles

Debat

Other articles

PHD Research

Recensies